konsultmarknaden.blogg.se

2015-12-20
14:08:00

Egenanställda konsulter är framtiden!

 

Möjligheten att jobba som egenanställd frilansare har funnits ganska länge bland journalister och fotografer. Men det vi nu kan se är att det blir allt vanligare även bland traditionella konsulter. Inom IT-branschen växer denna nya arbetsform för varje år. Så länge efterfrågan på kompetens är stor på konsultmarknaden finns det ingen egentlig anledning att vara anställd.

 

IT-konsultfirman Zelago har dragit detta till sin spets och erbjuder alla sina konsulter en egenanställning. På så vis blir de flexiblare och har större möjlighet att snabbare kunna anpassa sig till framtidens förändringar. Läs mer om deras upplägg och om egenaställda konsulter på hemsidan.