konsultmarknaden.blogg.se

2015-02-21
22:15:00

Att hitta nya konsultuppdrag.

 

 

Jobbar man som IT konsult eller konsult säljare är en av de stora utmaningarna att hitta nya spännande uppdrag. Att hitta nya konsultuppdrag är en konst. En lång marknadsföringsprocess som man inte får underskatta. Det handlar helt enkelt om att vårda sina kontakter och skaffa goda referenser.

Ett annat sätt är att sälja konsulttjänster som en utökad tjänst till sina kunder. På så sätt får kunderna en naturlig parter när det är dags. T.ex. om ett företag utvecklar och säljer ett ekonomisystem så kan de även sälja projektledare som implementerar systemet också. Lyckas man bra så kanske man också får implementera in andra system i framtiden.  

 Om man inte har den möjligheten så tror jag man bör skaffa sig några samarbetspartners som jobbar med likande uppdrag. På så sätt kan man hjälpa varandra att skaffa konsultuppdrag

2015-02-21
22:00:00

Att jobba som underkonsult?

 

 

För många kanske det kan kännas otryggt och läskigt, medan andra tycker det är en stor frihet. Allt beror hur helt hur man är som person. Men själv är jag övertygad om att fler kommer jobba som underkonsulter i framtiden. Den tydliga trenden som vi ser i storstäderna idag tror jag nämligen kommer hålla i sig.

En av förutsättningarna för att lyckas som underkonsult är dock erfarenhet, kunskap och kontaktnät. Sedan är det bara att lägga till hårt arbete. Vissa perioder är det mycket jobb andra perioder mindre. Så det gäller bara att kunna anpassa sig och vidareutbilda sig under lugna perioder för att på så sätt få bättre uppdrag.  

Men den största fördelen att jobba som egen underkunsult är dock möjligheten att kunna tacka nej till uppdrag som inte känns helt ok. Du bestämmer själv.

Att jobba som underkonsult är fantastiskt! Jag lovar.